Expisoft Supportavtal

Expisoft Supportavtal ger dig som kund en trygg användning av Expisofts produkter. Genom fri tillgång till uppdaterade versioner av programvarorna säkras gjorda investeringar. En avtalad säkerställd nivå på supporten ger verksamheten möjlighet att fokusera på den dagliga verksamheten. Supportavtalen gäller endast för produkter köpta av Expisoft eller av denne utsedd återförsäljare och endast tillsammans med produkternas licensavtal.

cup-gold-1614530_1280

Guld

Ger dig kostnadsfri tillgång till uppgraderingar och på-platsen-service

cup-silver-1614673_1280

Silver

Ger dig kostnadsfri tillgång till alla uppgraderingar och funktionstillägg

cup-bronze-1614844_1280

Brons

Ger dig kostnadsfria felrättningar

Supportavtal Guld

Expisoft Supportavtal Guld ger dig som kund den högsta nivån av trygghet i din användning av Expisofts produkter. En avtalad hög nivå på de supporttjänster som Expisoft kan leverera tillsammans med möjligheten att avropa ett obegränsat antal supportärenden ger en trygghet inte bara för den dagliga driften utan även för framtiden.

I Expisoft Supportavtal Guld ingår också på-platsen-service när så behövs för att säkerställa snabba och smidiga åtgärder av inrapporterade supportärenden. Eventuella res- och logikostnader tillkommer dock vid support på plats.

cup-gold-1614530_1280

Expisoft Supportavtal Guld ger dig som kund kostnadsfri tillgång till alla uppgraderingar inom samma produktutgåva, dvs en uppgradering från version 4.2 till version 4.3 ingår. Detta inkluderar också uppgraderingar för att stödja nya operativsystem inom samma plattform, t ex nya versioner av Microsoft Windows. Uppgradering till en helt ny utgåva av produkten, t.ex. version 5.0 ingår ej. Likaså så ingår inte uppgraderingar och stöd för att flytta produkterna till en ny plattform, t.ex. Linux, Unix etc.

cup-silver-1614673_1280

Supportavtal Silver

Expisoft Supportavtal Silver ger dig som kund kostnadsfri tillgång till alla uppgraderingar inom samma produktutgåva, dvs. en uppgradering från version 4.2 till version 4.3 ingår. Detta inkluderar också uppgraderingar för att stödja nya operativsystem inom samma plattform, t.ex. nya versioner av Microsoft Windows.

Uppgradering till en helt ny utgåva av produkten, t ex version 5.0 ingår ej men kan erhållas mot tillägg. Uppgraderingar och stöd för att flytta produkterna till en ny plattform, t.ex. Linux ingår ej.

 

Supportavtal Brons

Expisoft Supportavtal Brons ger dig som kund kostnadsfri tillgång till alla uppgraderingar inom samma version av produkten, dvs uppgraderingar från version 4.2 till version 4.2.x ingår. Även uppgraderingar för att stödja nya operativsystemversioner inom samma plattform ingår, t.ex. nya versioner av Microsoft Windows.

Uppgradering av 4.X versioner, t ex version 4.2 till version 4.3 av en produkt ingår dock ej, ej heller ingår uppgradering till helt nya produktutgåvor, t.ex. version 5.0. Dessa uppgraderingar kan dock erhållas mot tillägg. Uppgraderingar och stöd för att flytta produkterna till en ny plattform, t.ex, Linux ingår ej.

 

cup-bronze-1614844_1280

* Efter att Kunden har rapporterat ett supportärende till Expisoft har Expisoft en viss tid på sig för att tilldela personal som skall jobba med ärendet. Denna tid benämns inställelsetid.

** Supportavtal Guld ger kunden möjlighet att begära på platsen service för felavhjälpning av ett ärende utan någon extra kostnad. Expisofts resekostnader och boendekostnader i samband med felavhjälpning på plats av ett ärende betalas av kunden.

*** Supportavtal Brons ger kunden, mot tillägg, tillgång till uppgradering av produkterna inom samma version exempelvis uppgradering från version 4.2 till 4.3, ej version 5.0). Uppgradering till nyare version (t ex 4.x till 5.0) kan också göras mot tillägg. Supportavtal Silver ger kostnadsfria uppgraderingar från exempelvis version 4.2 till 4.3 men ej till en helt ny produktutgåva som version 5.0. Uppgradering till en helt ny produktutgåva kan göras mot tillägg.