Kvalité

För att framhålla vårt kvalitetsarbete och för att säkerställa vår kompetens har Expisoft AB prekvalifikationscertifikat utfärdat inom Norden inom transportbranschen.

TransQ är ett prekvalificeringssystem för upphandling inom den nordiska transportbranschen. Genom detta avtal är Expisoft prekvalificerad för de tjänster som certifikatet gör gällande.

Upphandlingsprocesser blir effektivare för er som köper produkter och tjänster eftersom vi har redan godkänts som leverantör för dem.

Läs mer på Achilles.com

Referenslista

transq
cyber_sec1