Våra värderingar

Våra värderingar styr vilka vi är och hur vi agerar, de är en vägledning för våra medarbetare och grunden för hur vi utvecklar våra produkter, bygger samarbeten kring våra lösningar och samverkar med våra kunder. Genom att leva upp till våra värderingar visar vi i vardagen våra medarbetare och kunder att vi alltid agerar på ett sätt som gynnar våra kunder, vår verksamhet och vår miljö.

customers1c

Kundfokus - genom enkelhet och flexibilitet

Vi tror på enkelhet i alla dess former, det ska vara enkelt att bli, och vara, kund hos Expisoft.

Det ska vara enkelt att använda våra produkter och lösningar och det ska vara enkelt för våra kunder att påverka de produkter och säkerhetslösningar vi utvecklar.

Genom att vara flexibla och lyhörda för våra kunders åsikter och ändringsförslag så löser vi alltid kundens problem och skapar långsiktiga relationer.

Trivsel – genom lagarbete och glädje på jobbet

För oss innebär trivsel på arbetsplatsen att vi lyssnar på varandra, att vi behandlar varandra med respekt och att vi kommunicerar direkt, öppet och ärligt med varandra.

Vi skapar trivsel och har roligt tillsammans genom att ständigt dela kunskap med varandra i vardagen och låta alla vara med och bidra med sin kompetens i verksamheten.

Zusammenarbeit und Teamwork in Universität
ordningochreda2

Ordning & reda – skapar effektivitet och innovation

Vi tror att ordning och reda är en grundförutsättning för att vi ska kunna leverera våra åtaganden till kunder i rätt tid och till rätt kvalitet. För oss innebär ordning och reda att vi organiserar vårt arbete på ett enkelt och effektivt sätt, att vi använder en god mötespolitik, att vi strukturerar upp vår produktdokumentation att följa framtagna mallar m.m.

Med ordning och reda så går arbetet snabbare och smidigare och vi får tid över till andra aktiviteter, t ex vidareutveckla oss själva och vår produktportfölj. Vi håller oss uppdaterade med ny kunskap inom IT-säkerhetsområdet för att kunna leverera nya innovativa lösningar till våra kunder.

Vi älskar det vi gör. Vår passion och entusiasm hjälper oss att vara innovativa. Genom att uppmuntra människor att utveckla sin fantasi och uppfinningsrikedom skapar vi en motiverade och engagerande arbetsmiljö där individer aktivt kan bidra med idéer och kunskaper.