Peter Johnsson IT-konsult AB

20 års erfarenhet av åtaganden och problemlösning

Peter Johnsson IT-konsult AB grundades 2000 av IT-konsulten Peter Johnsson. Affärsidén var att skapa en effektiv och säkerhetsfokuserad konsultmäklare som med stor flexibilitet, kunnig personal och korta beslutsvägar kan erbjuda både kunderna och konsulterna extra bra villkor. Marknadens respons var positiv och 2002 vann Peter Johnsson IT-konsult och hans konsultnätverk en stor ramavtalsupphandling med en svensk myndighet inom totalförsvaret. Ytterligare ramavtal tillkom successivt och det senaste decenniet har Peter Johnsson IT-konsult expanderat kraftigt.