ExpiClient – en säker och flexibel arbetsplats

ExpiClient är en säkerhetsprodukt som bygger på öppna standarder och som är speciellt framtagen för att användas och enkelt kunna integreras i olika IT-miljöer och applikationer som vill använda sig av PKI-funktionalitet och certifikatbaserad säkerhet.

ExpiClient Produktblad

ExpiClient är en fristående klientprogramvara som låter användaren logga in i sin arbetsplats och vidare in i nätverket via stark autentisering, även så kallad två-faktorautentisering (2FA), med hjälp av ett smart kort eller ett Mobil-ID (mobil e-legitimation) lagrad i en smartphone.

ExpiClient ersätter lösenordsinloggningen till din arbetsplats och företagets nätverk med en stark autentisering med hjälp av ett smart kort eller smart phone och ett Mobil-ID.

SA-1

 

ExpiClient gör det enkelt för användaren att komma igång med smartkort och Mobil-ID-baserad säkerhet då programvaran har en mängd säkerhetsfunktionalitet inbyggd redan från början som användaren och organisationen kan prova och utvärdera i en liten skala utan påverkan på omkringliggande IT-miljö.

Med ExpiClient följer även en fristående applikation som kan användas för att signera och verifiera organisationens Word-, PDF-dokument, exe-filer m.m.

ExpiClient funktionalitet och tillämpningar:

 • Med ExpiClient kopplar du enkelt ett smartkort till en viss Windowsanvändare så att han eller hon kan logga in som samma användare som när lösenordsinloggning användes
 • ExpiClient möjliggör flexibel inloggning; både smartkort och Mobil-ID autentisering kan användas samtidigt och tillsammans i ExpiClient. Om användaren t.ex. använder smart kortinloggning normalt men glömt sitt kort hemma kan hon använda sitt Mobil-ID för att logga in och arbeta som vanligt
 • Med ExpiClient kan du signera och kryptera din e-post så att du skyddar dina mail från obehörig insyn och ändring samt att ingen kan utge sig för att vara dig och skicka e-post i ditt namn
 • ExpiClient låser automatisk arbetsplatsen vid utdrag av smart kort eller vid inaktivitet som kopplas ihop med datorns skärmsläckare och låsfunktion. När användaren sedan stoppar in sitt kort i läsaren igen (eller autentiserar sig med Mobil-ID) så loggas användaren in igen och kan fortsätta arbeta där han/hon slutade
 • ExpiClient kan också användas för att ge företagets användare tillgång till applikationer och webbaserade PKI-tjänster som kräver elektronisk identifiering och underskrift. Även externa användare kan ges tillgång till interna tjänster med full säkerhet på samma sätt
 • En av ExpiClients viktigaste funktioner är stöd för PKI-baserad Single-Sign-On (SSO). Detta innebär att man kan styra användarens åtkomst till alla applikationer, IT-system och webbplatser som användaren ska ha behörighet till utan att användaren behöver ange sin PIN-kod mer än en gång.
People-4

ExpiClient kan integreras med dina applikationer:

 • ExpiClient kan användas för att utveckla lösningar som minskar hanteringen av fysiska dokument såsom avtal, offerter, beställningar m.m. ExpiClient har API:er som kan nyttjas för att anropa krypterings- och signeringsfunktionalitet så att nya kostnadseffektiva lösningar kan byggas och integreras med befintliga processer/tillämpningar
 • ExpiClient har all nödvändig PKI-funktionalitet, smart korts- och Mobil-ID stöd inbyggt redan från början vilket förenklar om/när man vill gå vidare med att förstärka sin IT-säkerhetsnivå
 • ExpiClient har inbyggt stöd för att kunna agera och vara RA om din organisation vill börja ställa ut egna företagsunika e-legitimationer. ExpiClient kan också användas om du vill kunna ställa ut publika certifikat till din organisation i rollen som certifikatansvarig

ExpiClient har ett flertal så kallade Enterprise-funktioner för att underlätta och förenkla införandet av PKI- och smart kortbaserad säkerhet i stora organisationer

 • ExpiClient kan användas tillsammans med Microsofts funktion fast user switching för att erbjuda en snabb användarväxling vid smart kort- och Mobil-ID-autentisering. Detta är en stor fördel i verksamheter där personalen delar arbetsplats med en eller flera kollegor och man har behov av att snabbt och enkelt komma åt sitt personliga skrivbord och information utan att först behöva logga ut den användare som för tillfället är inloggad
People-3
 • För att förenkla IT-administratörers arbete med att underhålla organisationens arbetsplatser stödjer ExpiClient så kallad regelbaserad inloggning så att administratörer och priviligierade användare kan logga in på datorer och få administratörsrättigheter och utföra underhåll även om de aldrig tidigare loggat in på just den arbetsplatsen
 • Vidare har ExpiClient inbyggt stöd för krypterad fjärradministration så IT-administratörer kan logga in på smartkortskyddade distansarbetsplatser. Med hjälp av denna funktion kan administratören göra en smart kortinloggning över nätverket till fjärrarbetsplatsen vilket annars inte skulle vara möjligt utan att koppla ur säkerhetsskyddet på distansarbetsplatsen
 • Använder man ett smart kort så kan även man trycka namn, foto, företagslogga och annan information på kortet för att på så sätt även använda kortet som en visuell (företags)legitimation för inpassering, säker utskrift från gemensamma skrivare m.m.