Vi skyddar det mest värdefulla du äger

Om din verksamhet är som de flesta andras så skyddas din information endast av lösenord som kan vara svaga eller på drift (om flera personer delar på inloggningsuppgifter). Lösenord byts dessutom väldigt sällan vilket är ett ytterligare hot mot din information.

Lyckligtvis är det inte speciellt svårt att gå från en lösenordsbaserad och osäker IT-infrastruktur till en mera skyddad IT-användning där man kan garantera att endast rätt användare kan logga in i organisationens IT-system och applikationer.

Att skyddet dessutom inte är kostsamt och hjälper användarna genom att de slipper tänka på lösenordsbyten samt undviker problemet med att välja allt för svaga lösenord kan ses som en bonus. Oavsett vilken skyddsnivå som önskas, om det så gäller ett skydd anpassat för civila kunder, i den finansiella sektorn eller inom försvaret så byggs vald skyddsnivå upp genom att ni väljer säkerhetsnivå med nedan komponenter.


Med säkra identiteter, säkra relationer samt säker åtkomst uppnås...

 

Frihet

Effektivisera ditt arbete genom att kunna arbeta på ett mer flexibelt sätt var och när du vill med samma eller t.o.m. högre säkerhet jämfört med om du satt på kontoret.

Lagra och bearbeta känslig information i såväl din laptop som på molndiskar som du når på ett säkert sätt via tvåfaktor-autentisering.

Använd Internet utan risk att bli avlyssnad, all kryptering och säkerhetsfunktionalitet sker transparent för användaren.

Tillgänglighet

När organisationens IT-system och applikationer säkrats upp på ett tillförlitligt sätt kan de göras tillgängliga för fler användare och från andra platser.

Exempelvis kan kunder och partners med bibehållen säkerhet ges åtkomst till organisationens applikationer utan att risker uppstår då säkerhetssystemet och behörighetskontrollen avgör vad användaren, kunden eller partnern får göra.

En ökad tillgänglighet och möjlighet för de anställda att utföra sina arbetsuppgifter från det ställe som passar dem bäst, som då minskar resandet och kostnader.