secure-cirkel-access-1

Säkra åtkomster

För att säkra åtkomsten till organisationens IT-system, såväl de lokala klienterna som servrarna i datacentret behövs en åtkomst- och behörighetskontroll på flera olika nivåer.

Behörighetskontrollen behövs mellan IT-systemen själva och mellan användaren och de applikationer han är behörig att använda.

Den säkra identiteten används för att logga in användaren vidare in i nätverket samt till den eller de applikationer som användaren är behörig att använda, dvs en behörighetskontroll sker i bakgrunden transparent för användaren.

Det enda användaren noterar är att han inte längre behöver ge användarnamn och lösenord till de applikationer som han är behörig att använda utan blir påloggad automatiskt när han startar upp en ny applikation. Användaren har fått en s k säker Single-Sign-On (SSO) till godkända applikationer genom att säkerhetslösningen behörighetskontrollerar användaren och byter lösenord när så behövs utan medverkan från användaren.

Lösenorden byts i överensstämmelse med de regler som konfigureras av applikationens säkerhetsadministration. Lösenorden som väljs är så starka och långa som applikationen kan hantera vilket innebär at användaren kan använda sina applikationer på ett säkert sätt utan att behöva komma ihåg långa och krångliga lösenord.

Samma tillvägagångssätt används även för att ge användaren transparent SSO åtkomst till krypterad information lagrad i hans PC och/eller ute på nätet i en molndisk. Likaså om användaren behöver koppla upp sig mot sitt företags interna nätverk när han inte är på kontoret, då används det smarta kortets (eller mobila e-legitimationens) certifikat för att skapa en krypterad kommunikation/åtkomst till företaget på VPN eller SSL nivå.