Weop AB

Weop AB startade år 2011 av grundarna John Daniels och Magnus Ek. Företaget har sitt ursprung i den militära säkerhetstjänsten i Försvarsmakten och i skyddet av samhällskritisk infrastruktur och då främst inom media, elförsörjning och telekommunikation.

Weop levererar konsulttjänster till företag och myndigheter med höga säkerhetskrav. Utöver det hjälper Weop även kunder med krisberedskap och beredskapsplanering som faller inom följande affärsområden:

  • Säkerhetsskydd och informationssäkerhet
  • Säkerhetsskyddade IT-system
  • Krisberedskap