Fil certifikat

Använd samma info som vi har för smart kort baserat EID

 

Är en personlig identitetshandling som knyter användaren till en
organisation juridiskt, dvs en företagslegitimation.

Används och fungerar ungefär som en konventionell företagslegitimation men i den ”elektroniska världen”, dvs åtkomst till datorsystem, applikationer etc

 

*** Hämta information från min EID pres