Serverlegitimationer

Beskriv användning och exempel på aktörer

Ex applikatIoner som använder
servercertifikat/legitimationer)

 • SHS
 • SPAR
 • Navet
 • SSEK
 • LEFI Online
 • EDP PoIT
 • Tandvårdsstödet
 • Information via
  XML-
  paket

Ex aktörer som använder
servercertifikat/legitimationer)

 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • Bolagsverket
 • Jordbruksverket
 • Svenska kraftnät

 

Kolla på CGI för innehåll

info/text: 

https://eid.primeportal.com/SHS/Pages/Vad-%C3%A4r-SHS.aspx