E-tjänstelegitimation på ett smart kort

Är en personlig identitetshandling som knyter användaren till en
organisation juridiskt, dvs en företagslegitimation.

Används och fungerar ungefär som en konventionell företagslegitimation men i den ”elektroniska världen”, dvs åtkomst till datorsystem, applikationer etc

 

*** Hämta information från min EID pres