Stämpel legitimationer

Eller Stämpel certifikat...

Används för....

 *** Hämta information från min EID pres