ExpiGuard

ExpiGuard är en application firewall

 

Skydd av valfri(a) client/server applikationer; Smart card autenticering (och/eller andra tokens t ex OTP, vår mobilapp etc) fram till en nätverksansluten box/appliance eller POC SW på en server samt applikationskryptering, t ex RLP (eget), SSL, GSS API etc

 

4 varianter finns

  • Med EpC remote logon samt appliance/box framför server
  • Med EpC remote logon på klienten samt POC SW installerad på server
  • Utan client SW samt appliance/box framför server
  • Utan client SW men med installerad POC SW på server
bild-sits-v1