ExpiLogon™ Terminal Client

ExpiLogon™ Terminal Client (ELTC) är säkerhetsprodukt avsedd att användas tillsammans ExpiLogon™ Terminal Server (ELTS) och installeras på en PC, Mac eller en tunn klient maskinvaruplattform.

ELTC programvaran används som klient för att säkra upp IT-miljöer som använder sig av Server based computing, dvs serverbaserad databehandling. ExpiLogon™ Terminal Client programvaran består av en mikrokärna samt funktionalitet för att hantera smarta kort, kortläsare, PKI-kryptering m.m. ExpiLogon™ Terminal Client används för att säkra användarens inloggning med stark autentisering samt kryptera kommunikationen till/från ExpiLogon™ Terminal Server.

ExpiLogon™ Terminal Client är helt oberoende av din PC/Mac:s säkerhet genom att du bootar upp på den säkerhetsgodkända mikrokärnan från ett USB-minne eller CD-ROM. Detta innebär att du kan i princip skulle kunna använda en virusinfekterad PC eller Mac och ändå koppla upp dig med full säkerhet mot företagsnätverket och jobba helt säkert.

Att arbeta från en virusinfekterad dator är naturligtvis inget vi rekommenderar men det visar hur hög säkerhet som kan uppnås med ExpiLogon™ Terminal Client som säker fjärrarbetsplats. Vilken PC/Mac och vilken Internetanslutning som helst kan användas för att skapa en fullständigt säker distansarbetsplats.

SBC-2
Tunnklient-5
Tunnklient-7
Tunnklient-2
ExpiClient-6
Tunnklient-14
PC-2
SBC-1
Tunnklient-12