ExpiLogon™ Terminal Server

ExpiLogon™ Terminal Server (ELTS) är säkerhetsprodukt avsedd att installeras på en Microsoft Terminal Server för att säkra upp IT-miljöer som använder sig av Server based computing eller Cloud based computing som det ofta också kallas.

Serverbaserad databehandling är ett samlingsbegrepp för tekniker där man använder terminaler som PC, Mac, smart phones och/eller en tunn klient maskinvaruplattform för att ansluta mot en central server placerad i ett datacenter som driftas i egen eller outsourcad regi.

Datacenter-1
ThinClientEnv-3

Säkerheten i en fjärrförbindelselösning ökar jämfört med databehandling på skrivbordet då all data ligger centralt i servermiljön och endast skärmbild skickas över Internet.

Användning av serverbaserad databehandling, molntjänster och ExpiLogon™ Terminal Server är ett utmärkt sätt att minska både IT- och personalkostnader samtidigt som man ökar både drift- och IT-säkerheten.

Tunnklient-1

ExpiLogon™ Terminal Server kan enkelt integreras och användas i olika serverbaserade IT-miljöer och applikationer som vill använda sig av PKI-funktionalitet och certifikatbaserad säkerhet och uppnå följande fördelar:

  • Användaren kan logga in i företagets nätverk med stark autentisering (2FA) och komma åt sin desktop och sina applikationer varifrån som helst på ett säkert sätt (enda kravet är att det finns en Internetanslutning).
  • Högre säkerhet, dels sparas och bearbetas allt data enbart i servermiljön och dels krypteras kommunikationen mellan klient och server till skillnad från en konventionell terminalserver lösning.
  • När klienten autentiserat sig och loggat in i terminalservern så får användarens en desktop med samma säkerhetsfunktionalitet som en ExpiClient, dvs alla säkerhetsmässiga fördelar och funktioner som ExpiClient™ erbjuder (LÄNK) kan även ELTC användaren nyttja, dvs säker PKI-baserad SSO, krypterad access till nätdiskar, säker mail m.m.
  • På samma sätt som för ExpiClient™ användare så styr säkerhetslösningen användarnas åtkomst till företagets servrar och applikationer, dvs de kan bara logga in på de applikationer som de har tilldelats rättigheter att använda.
  • Enkel administration, med ExpiLogon™ Terminal Server kan alla fördelar med en serverbaserad databehandling uppnås på ett säkert sätt, dvs förenklad support genom att IT-administratörer slipper besöka användarna på plats, programförändringar endast behöver göras på terminal servrarna (lokala klientfel minimeras), förenklade installationsrutiner m.m.

 

PC-2
Tunnklient-9

dfgdfgdfgf