Digitala identiteter

Sömlösa och säkra lösningar för användarautentisering


Expisoft erbjuder säkra e-tjänstelegitimationer och certifikat, byggt på infrastruktur för kryptering med publikanycklar (PKI) till både offentliga verksamheter och privata organisationer. Våra digitala identiteter kan användas för autentisering och som en samlad inloggning till olika system och applikationer som din organisation behöver åtkomst till. 

Osäker på vad du behöver? Klicka på “Kontakta oss” här ovan eller Ring vår kundservice. 

Säker åtkomst

Få tillgång till dina fysiska och digitala arbetsmiljöer med ditt smartkort. Ett enda kort ger flertalet möjligheter till säker åtkomst.

Flexibel lösning

Välj mellan både "hårda" och "mjuka" ID:n, inklusive smartkort, certifikat och elektroniska identiteter. Allt för att uppnå säker åtkomst kontroll.

Single Sign On

Som kund kan du välja mellan fysiska eller logiskt separata miljöer eller använda SSO i en kombination av båda.

E-tjänstelegitimation
De flesta e-tjänstelegitimationer innehåller den anställdes personnummer, vilket leder till säkerhetsrisker och onödig komplexitet.

Expisoft registrerar användare baserat på deras anställningsnummer för att skapa en säker digital identitet som enkelt kan återkallas.

Beställ E-Tjänstelegitimationer och Certifikat