Sveriges mest betrodda experter inom cybersäkerhet 

Expisoft har hjälpt ledande organisationer bibehålla en säker IT-infrastruktur i över 30 år 

Om Expisoft

Expisoft är ett Svenskt programutvecklingsföretag och en av Sveriges mest erfarna aktörer inom utveckling av branschledande produkter och lösningar inom IT-säkerhetsområdet.

Vi har utvecklat flertal identitets- och säkerhetsprodukter under flera företagsnamn (Bull, Integris, Steria) sedan tidigt 1990-tal och nu utvecklar vi produkterna vidare under vårt eget namn. Vår produktfamilj möter all Svensk och Europeisk IT-säkerhetsstandard i området för Elektroniska ID, PKI, CA and VPN.

Vi ligger i framkant gällande design, implementering och driftsättning av avancerade säkerhetssystem. Våra kunder består främst av organisationer inom offentlig sektor, militärt försvar samt medelstora och stora privata företag, både i Sverige och internationellt.

Vår teknologi hjälper företag och myndigheter att skydda sina arbetsområden, nätverk och information mot varierade IT-säkerhetsrelaterade hot såsom bedrägeri, stöld, manipulering av information, olämplig användning, intrång etc.

Med god informationssäkerhet kan ett företags processer effektiviseras och företagssystem göras tillgängliga till relevanta användare, med stöd från säkra enheter och moduler.

Våra grundare

CEO

Stefan Gustafsson, Grundare

 

Stefan är grundare av Expisoft AB och har en djup och omfattande expertis genom utvecklande av komplexa kryptografiska lösningar inom IT-säkerhetsområdet. Hans fokus ligger på PKI, CA-lösningar och smarta kort.

Stefan har lång branscherfarenhet och kombinerar förmågan att göra affärer med en djup teknisk kunskap.

Innan Expisoft AB arbetade Stefan som CTO för Steria AB IT Security, produktägare för Integris Svenska AB och som senior utvecklare på Bull AB och Diab Data AB.

Mail: stefan.gustafsson@expisoft.com
Telefon: +46 8-41 00 79 00

Fredrik Simonsson, Medgrundare

 

Fredrik är medgrundare av Expisoft AB och har en stabil bakgrund som senior systemutvecklare med en djup erfarenhet genom utveckladet av avancerade kryptografiska lösningar inom IT-säkerhetsområdet.

Fredrik har arbetat som utvecklare, designer och testare för företag som Steria AB och Bull AB. Han har utvecklat säkerhetslösningar som används av dels det Svenska försvaret samt kommunala och flera privata företag.

Mail: fredrik.simonsson@expisoft.com
Telefon: +46 8-41 00 79 02

Namnlös design (47)
Namnlös design (48)

 

 

Lasse Larsson, VD

Lasse har en mångårig erfarenhet från att leda och utveckla både produkt- och kunskapsintensiva bolag.

Han har dessutom de senaste 6 åren helt verkat inom IT-säkerhetsområdet med några av de allra mest krävande kunderna såsom myndigheter och leverantörer av samhällsviktig kritisk infrastruktur.

Mail: lasse.larsson@expisoft.com
Telefon: +46 8-41 00 79 00

Vi är betrodda av ledande organisationer