Policys

Integritets - och webbpolicy

Expisoft AB skyddar din integritet och din rätt till att styra över din personliga data.
Våra guidelines är enkla: Vi förblir transparenta i hänsyn till den data vi samlar in, varför vi samlar in den och hur vi skyddar den.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar och processar din personliga data i överensstämmelse med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som istället gäller för Personuppgiftslagen (PUL).

Jämställdhetspolicy

Syftet med denna policy är att med transparens meddela styrelsens intentioner var gällande Expisoft inklusions och diversitet arbete, och samtidigt informera våra medarbetare om hur företaget arbetar mot en inkluderande arbetsmiljö.

Jämställdhet mellan kön innebär att alla individer oavsett könsidentitet har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden. Samma villkor gäller oavsett individens etniska tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuella orientering eller ålder. Mångfaldspolicyn gäller inom hela organisationen.