om_oss

Affärsidé   

Expisoft hjälper företag att skydda sin information, sina nätverk och sina arbetsplatser med hjälp av digitala certifikat och smarta kort.

dscf3274

Vision   

Expisofts vision är att skapa IT-säkerhetslösningar som tryggar våra kunders informationshantering så att de kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

expisoft_sakra_identiteter_bild

Mission   

Expisofts mission är att öka kunskapen om hur människor och organisationer skall skydda sig i en allt mer IT-beroende omvärld samt förbättra IT-säkerheten hos våra kunder.

Expisoft är ett svenskt programutvecklingsföretag och en av Sveriges mest erfarna aktörer inom IT-säkerhetsområdet .

Vi har utvecklat olika identitets- och säkerhetsprodukter under flera företagsnamn (Bull, Integris, Steria) sedan början av 1990-talet och nu utvecklas produkterna vidare under vårt eget namn Expisoft Secure Access. Vår produktfamilj möter samtliga svenska och europeiska IT-säkerhetsstandarder inom Elektroniska ID, PKI, CA och VPN-området.

Våra kunder återfinns främst hos större organisationer inom offentlig förvaltning, försvaret samt medelstora och stora företag, såväl i Sverige som internationellt.

Vår teknik hjälper företag och myndigheter att skydda sina arbetsplatser, sina nätverk och sin information mot olika IT-säkerhetsrelaterade hot som bedrägeri, stöld eller manipulering av information, otillbörlig användning, intrång m.m.

Med bra informationssäkerhet kan affärsprocesser effektiviseras och verksamhetssystem göras tillgängliga för fler användare, kunder och partners samt från andra platser, exempelvis hemmet eller mobilt.

Vill du veta mer om hur vi kan göra er arbetsplats säkrare samt mer flexibel?

Kontakta oss