IMPEX

Dela information med tillit

En krypterad server möjliggör ett säkert och granskat utbyte av information, både inom och utanför den skyddade infrastrukturen

IMPEX tillhandahåller ett strukturerat och säkert arbetsflöde med stark autentisering. Automatiserad kryptering av all data och en försäkran att endast auktoriserade användare kan få tillgång till och dela känslig information.

Användarspecifik kryptering

Data krypteras med en unik nyckel för varje fil och användare innan lagring.

Fullständig spårbarhet

Alla händelser i systemet loggas och lagras samt presenteras och granskas med en detaljerad verifieringskedja.

Säkerställ digital verifiering

IMPEX kräver digital signering och verifiering i flera skeden under arbetflödet för att garanterat förhindra reproducerbarhet.

Granskning av data

Automatiska kontroller som verifierar att data inte innehåller elakartad kod. IMPEX stöds av Hunna och andra tredjeparts "tvättmaskins"-plugins.