IT Bunker

För organisationer med de högsta kraven på cybersäkerhet

En heltäckande lösning för att skydda känslig information och kritisk infrastruktur

IT Bunker är ett beprövat säkerhetssystem som används av organisationer med de högsta säkerhetskraven. Byggt ovanpå ett air-gap system för att isolera din infrastruktur från skadliga programvaror och osäkrade nätverk.

Teknologi i framkant

IT Bunker bygger på innovativa koncept och marknadsledande teknik.

Ett beprövat system

IT Bunker används av både myndigheter samt försvarsindustrin.

On-Prem & SaaS lösning

Välj mellan fysiskt eller logiskt separerade miljöer, eller en kombination av dem båda.

Skräddarsydd lösning

IT Bunker kan skräddarsys för att passa dina specifika säkerhets- och skyddsbehov.