IT- hälsokontroll

Cybersäkerhet & riskmedvetenhet

En hälsokontroll som möjliggör för organisationer att förstå sitt cybersäkerhets behov

Konsulttjänster för cybersäkerhet som prioriterar en uppsättning av åtgärder, skapade för att skydda din organisation och data från cyberattacker. Genom automatiserade tester och sofistikerade analyser, hjälper vi dig att öka säkerheten och upprätthålla en efterlevnad av policyer.

Få klarhet

En fullständig översyn av ditt IT-system med fokus på de största säkerhetshoten du står inför.

Prioritera åtgärder

Detaljerad analys av vilka tekniska och strategiska åtgärder du kan vidta och hur brådskande de är.

Underlätta säkerheten och reducera risken

Få en enkel uppsättning av regler för att kontinuerligt förbättra din IT-säkerhet och minimera risken av attacker.

Förbättra din IT-säkerhet

Vår hälsokontroll baseras på CIS-kontroller som ger en förståelse för din organisations IT-mognad. Kontrollen ger er inom organisationen den kunskap och medvetenhet som kan användas för att förbättra IT-säkerheten.