Vi skyddar era viktigaste system

Robusta lösningar för kritisk infrastruktur

Expisoft hjälper till att skydda kritisk infrastruktur med militärklassad nivå av IT-säkerhet.
Vi möjliggör att användare kan lagra, dela och få tillgång till information på ett säkrare sätt – från robusta digitala identiteter till kompletta air gap-lösningar.

De främsta skälen till att organisationer med kritisk infrastruktur väljer Expisoft:
icons8-process-96

Flexibel lösning

Hantera och administrera säkra digitala e-identiteter på en valfri informationskälla, exempelvis smart cards, Yubikey eller mobiltelefoner

icons8-key-96

Högsta nivån av autentisering

Användaridentiteter är starkt bundna till inbäddade kryptografiska nyckelpar

icons8-test-passed-96

Full regelefterlevnad

Våra lösningar är byggda för att leva upp till de högsta säkerhetsstandarderna och är kompatibla med både svensk lagstiftning och EU-direktiv

icons8-data-protection-96

Skydda äldre system, produktions- och operativutrustning

Använd XoT-enheter för att alltid verifiera åtkomst och säkerställa spårbarhet inom det interna och externa nätverket