Miljö och hållbarhet

Expisofts miljövision är att vi som företag skall kunna skapa ett positivt klimatavtryck i vår omgivning.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling som gör skillnad i människors liv och i slutändan för vår planet.

Det tar sig bl.a. uttryck i att vi använder grön el, arbetar aktivt med miljöledningssystemet ISO 14001 och använder olika IT-hjälpmedel/-lösningar för att minska belastningen på vår gemensamma miljö.

 

hedgehog-548335_640

IT-hjälpmedel kan bl.a. användas för att minska användningen av papper, trycksaker m.m. vilket i sin tur leder till minskade utsläpp från hela produktionskedjan skogsråvara-pappersindustri-tryckeri. Ökad användning av elektroniska möten via telefon, Skype eller likande hjälpmedel kan spara såväl tid som miljön. En timmes bilkörning motsvarar t.ex. koldioxidutsläpp för ett års ringande. På samma sätt motsvarar en timmes flygresa utsläpp för fem till sju års ringande.

shutterstock_2561226941
miljöikon-2.png

Andra lösningar som gynnar miljön är att vi börjar använda molntjänster i högre grad istället för att drifta egna företagsinterna IT-lösningar. Datakraften för att driva applikationerna kan nyttjas mera effektivt i stora datacenters och är i de flesta fall dessutom en mer kostnadseffektiv lösning.

När man nyttjar molntjänster måste man naturligtvis se till att man uppnår en minst lika hög säkerhet i den användningen som i fallet med en internt driftad lösning. Med de moderna och starka säkerhetslösningar som finns att tillgå idag så är de problemen dock lösta.

 

En smartare IT-användning kan leda till stora miljövinster. Enligt EU-kommissionen kan IT- och telekommunikationstjänster minska Europas koldioxidutsläpp med upp till 15 procent till 2020 och minska kostnader med ca 600 miljarder Euro.

Vi vet att det finns utmaningar, men genom att arbeta tillsammans med kunder, kollegor i branschen och vårt samhälles olika aktörer för att hitta hållbara lösningar som gynnar alla så kommer vi att kunna fortsätta att göra en skillnad för våra medmänniskor - varje dag!

miljöikon-1