Secure Infrastructure Terminal Server (SITS)

Isolera hemlig information

En heltäckande lösning för att skydda den mest känsliga informationen

Secure Infrastructure Terminal Server (SITS) är ett säkerhetssystem designat för militär användning.

SITS är modulärt, flexibelt, anpassningsbart samt applikationsoberoende. SITS tillhandahåller stark tvåfaktorsautentisering av användare med aktivt kort från en säkrad och härdad terminalklient till en terminalserver.

Användarvänligt

Med bara en inloggning kan användare få tillgång till alla auktoriserade system med hjälp av rollbaserad administration.

Skalbar och flexibel

Systemet kan enkelt expanderas och anpassas genom addering av isolerade områden.

Dela information

Dela information med användning av säkra, tunna klienter.

Smarta kort

Användare kan enkelt logga in med personliga smarta kort. Korten tillför en stark tvåfaktorsautentisering för att säkra IT-miljön på en genomgripande nivå.

Sessionsskydd

Försäkra dig om att det inte finns någon avlyssning, manipulation eller avläsning av din kommunikation.