Våra värderingar

Våra värderingar styr vilka vi är samt hur vi och våra anställda agerar och arbetar. Värderingarna ligger till grund för hur vi utvecklar våra produkter, bygger samarbeten kring våra lösningar och hur vi arbetar med våra kunder. Vi vill genom att leva upp till dessa värderingar visa våra anställda och kunder att vi alltid agera på ett sätt som gynnar vårt företag, arbetskultur och våra kunder.

Affärsidé

Expisoft hjälper företag att skydda sin information, sina nätverk och sina arbetsplatser med hjälp av digitala certifikat och smarta kort.

Vision

Expisofts vision är att skapa IT-säkerhetslösningar som tryggar våra kunders informationshantering så att de kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Mission

Expisofts mission är att öka kunskapen om hur människor och organisationer kan skydda sig i en allt mer IT-beroende omvärld samt förbättra IT-säkerheten hos våra kunder.

icons8-inquiry-96-2

Kundfokus

Vi på Expisoft sätter alltid kunden i fokus och vi strävar efter långsiktiga relationer och samarbeten, där vi vill bidra med vår expertis och våra kunskaper inom IT-säkerhet.

icons8-collaboration-female-male-96-2

Kommunikation

Vi är lyhörda och samarbetar för att skapa en helhetsbild, där vi vill ge rätt information, vid rätt tid till rätt person.

icons8-trust-96-2

Respekt

På Expisoft lyssnar vi och respekterar vi varandras lika värde, samt har förtroende för varandra och varandras arbete. Vi tar gemensamt ansvar för vår positiva arbetskultur och hjälper varandra framåt.

icons8-tree-structure-96-2

Ordning och struktur

För att ha god planering, framförhållning och uppföljning är Ordning och reda ett av våra ledord. Vi hjälper varandra hitta rätt information och struktur i arbetet.

icons8-loyal-96-2

Trivsel

På Expisoft har vi roligt tillsammans och alla bidrar till att skapa en inkluderande och välkomnande miljö att arbeta och umgås i, där familjekänslan och gemensam fika är viktiga element.

icons8-helping-hand-96-3

Tillsammans skapar vi en framtid

Vi uppmuntrar kreativitet och nyfikenhet inför nya idéer. Samarbete och reflektion är viktiga delar i strävan efter ständig förbättring.