secure-cirkel-identity-1

Säkra identiteter

Med säkra identiteter kan vi garantera att endast legitima användare kan logga in i företagets nätverk och få åtkomst till organisationens IT-system och applikationer.

Detta görs med hjälp av en teknik som kallas stark autentisering, även kallad två-faktorautentisering (2FA) och som är betydligt starkare än traditionella lösenord.

Två-faktorautentisering innebär precis som namnet säger att man använder två faktorer för att logga in i företagets nätverk. Ofta används faktorerna "något du vet" och "något du har".

Det vanligaste exemplet på användning av två-faktorautentisering är ett smartkort som innehåller en e-legitimation (certifikat) och en PIN-kod.

 

Ett annat exempel är Expisofts Mobil-ID där man använder en smartphone som har en app och en e-legitimation (certifikat) installerad.

Även i detta fall erhålls en två-faktorautentisering när man loggar in i företagets nätverk genom att telefonen är "något man har" och PIN-koden/lösenordet för att använda e-legitimationen är "något man vet".

Ett smartkort och/eller ett Mobil-ID som innehåller en E-legitimation identifierar därmed användaren på ett mycket säkert sätt och gör det även möjligt att styra användarnas åtkomst till olika datorsystem och applikationer med samma höga säkerhet. Företaget erhåller därmed ett starkt skydd mot såväl interna som externa intrång.

Säkra identiteter förenklar användarens vardag genom att han kan använda sitt smarta kort eller sitt Mobil-ID (installerat på sin smartphone) för att logga in på alla sina system och applikationer som han har behörighet till, såväl från kontoret som mobilt.

Resultatet blir nöjdare och mer produktiva medarbetare samtidigt som organisationen reducerar kostnaden för lösenordsadministrationen genom att användaren inte längre behöver byta eller komma ihåg långa och krångliga lösenord.

Med säkra identiteter kan affärsprocesserna rationaliseras, bli snabbare och mera kostnadseffektiva. Många organisationer väljer också att använda det smarta kortet till fler tillämpningar än säker inloggning som exempelvis som inpasseringskort, personligt företags-ID kort, ta ut säkra utskrifter från avdelningsskrivare, lunchbetalningar m.m.