Säkra relationer

Med säkra relationer mellan såväl människor som människa till dator samt dator till dator menas att man ska kunna lita på den information som utväxlas mellan parterna.

När vi skickar ett elektroniskt brev/meddelande från en människa till en annan människa (eller ett datorsystem) är det viktigt att mottagaren kan lita på innehållet.

Det innebär att informationen som utväxlas måste ha några viktiga informationskvaliteter; Den måste kunna härledas till en viss avsändare, den måste vara oförvanskad och i de fall informationen behöver hållas hemlig så behöver den även vara konfidentiell.

secure-cirkel-relations-1

Med hjälp av digitala signaturer kan utväxlad information såsom beställningar, avtal, attester, olika utfästelser etc härledas till en viss avsändare och innehållet kan göras juridiskt bindande för avsändaren. Om informationen som utväxlas behöver hemlighållas så krypteras informationen och/eller kommunikationen mellan parterna. Att garantera att informationen som utväxlas mellan parterna ej har ändrats görs på ett liknande sätt med hjälp av s k krypterade checksummor.

Användning av E-legitimationer (certifikat) är en förutsättning för att åstadkomma säkra relationer och säkra loggar (spårbarhet). I händelse av en tvist eller incident behöver logginformationen vara skyddad från manipulation så att man kan verifiera vem som gjort vad. Att manipulera loggar är ett vanligt sätt att dölja intrång och bedrägeri varför loggarna behöver vara signerade och tidsstämplade för att vara tillförlitliga.