XoT

Åtkomstkontroll för IT/OT och IoT enheter

Baserat på tillförlitliga digitala identiteter

XoT erbjuder en unik lösning för åtkomstkontroll baserat på PKI och industri standarder. Lösningen kan användas för att säkra samtliga enheter i ett nätverk, nya som gamla, med hjälp av IP-adresser i antingen en fast eller trådlös kommunikation.

För människa och maskin

Människa och maskin behandlas i ett säkerhetsperspektiv likadant i XoT.  Allt och alla är konstant verifierade.

On-prem & SaaS lösning

Du kan välja mellan fysisk eller logiskt separerade miljöer, eller en kombination av båda.

Svenskutvecklad

All hårdvara är designad, utvecklad och byggd i Sverige. All "hosting" sker även i Sverige och därmed skickas ingen data utomlands.

Identitetsbaserad åtkomstkontroll 

För samtliga typer av anslutna enheter - inkluderat äldre utrustning och enheter som inte kan skyddas i sig självt.

Zero Trust

En agnostisk och transparent lösning som bygger på principen "Zero Trust", obestridliga identiteter och PKI.