Månad: oktober 2020

oktober 9, 2020 june_holycomms
Årets band är designat av First Aid Kit.

Att bära ett rosa band är att visa att man bryr sig och att det bara är tillsammans vi kan besegra cancer.

Varje år får cirka 8 000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer, ett tal som ökar samtidigt som andelen överlevande går upp. På 1960-talet levde cirka 50 % av bröstcancerpatienterna i Sverige tio år efter diagnos och behandling, medan siffran femtio år senare var 80 %.

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj bekämpar bröstcancer genom att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om sjukdomen och driva opinion.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. De arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp.

För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Expisoft hjälper till att föra forskningen framåt så att färre drabbas och fler överlever cancer.

oktober 6, 2020 june_holycomms

För att framhålla vårt kvalitetsarbete och för att säkerställa vår kompetens har Expisoft AB prekvalifikationscertifikat utfärdat inom Norden inom transportbranschen.

Läs mer!