Månad: september 2020

september 25, 2020 june_holycomms

Behovet av IT-säkerhet i samhället är idag enormt stort och den nya säkerhetsskyddslagen innebär att fler aktörer på den civila sidan omfattas.

Sedan den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft under 2019 har området säkerhetsklassad information blivit mer aktuellt än någonsin. I den nya säkerhetsskyddslagen ställs mer omfattande krav på myndigheter och organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Bland annat finns det nya krav på att kartlägga och klassificera IT-system och information.

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

Vill du veta mer om den nya säkerhetsskyddslagen och hur Expisoft kan hjälpa er att uppnå en hög nivå av informationssäkerhet för att skydda er säkerhetskänslig verksamhet och information?

Läs mer här.

Kontakta oss.

september 24, 2020 june_holycomms

NIS-direktivet – uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av informationssäkerhet i era nätverk och informationssystem?

NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster och gäller redan. Organisationer måste själva undersöka om de berörs av NIS-regleringen.

Om din organisation berörs, ska ni uppnå en hög nivå av informationssäkerhet i era nätverk och informationssystem genom att arbeta systematiskt och riskbaserat med att införa säkerhetsåtgärder för att minska risken för avbrott i kontinuiteten, oönskad åtkomst samt brister i informationens riktighet.

Vill du veta mer om NIS-direktivet och hur Expisoft kan hjälpa er att uppnå en hög nivå av informationssäkerhet i era nätverk och informationssystem?

Läs mer här.

september 14, 2020 june_holycomms

Expisoft är självklart med och hjälper Giving People igen. Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige skall leva i utanförskap eller fattigdom. Många barn och äldre har det tufft att få pengarna att räcka till.

Giving Peoples målgrupp är utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom samt de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Idag lever c:a 186.000 barn i vad som klassas som relativ fattigdom vilket baseras på hushållets inkomster. Ytterligare 175.885 barn lever i familjer vars inkomst utmäts av kronofogden vilket gör dessa barn till en högst utsatt målgrupp. Organisationen kan fånga upp de familjer som behöver kortsiktig hjälp för att klara sig ur en svår situation och bryta något som på sikt kunde blivit en permanent fattigdom. För de barnfamiljer som lever i fattigdom kan Giving People ge hjälp som på sikt innebär en väg ur fattigdom.

Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige.

Det tycker vi på Expisoft är alldeles fantastiskt, det här är nåt som ligger oss varmt om hjärtat så vi vill gärna hjälpa till.