Expisoft och Xertified i nära samarbete för att leverera identitetsbaserad säkerhet för både individer och utrustning

mars 1, 2022

En hörnsten i en framtidsäker IT/IoT/OT miljö är användandet av unika och oavvisliga digitala identiteter. Detta har tidigare bara varit möjligt för fysiska användare, via exempelvis flerfaktorsautentisering med olika typer av tokens. Expisoft och Xertified skapar nu en gemensam lösning som bygger på att människor och maskiner hanteras på samma sätt vilket gör att alla typer av utrustning nu kan uppnå samma nivå av säkerhet som individer.

 

Senaste tidens alltmer uppenbara IT intrång i allt från samhällskritisk infrastruktur till handel och industrin påvisar behovet av en robust IT-säkerhet långt över vad många bolag och organisationer är vana vid. Det betyder att vi måste se till att vi kan förse sjukhus, banker, industri och samhället i övrigt med identitetsbaserad säkerhet som inte går att förvanska. I takt med att allt blir uppkopplat och att IT och OT integreras så behöver man kunna försäkra sig om att ingen kan göra intrång eller på annat sätt otillbörligt påverka verksamheten och att man dessutom kan spåra det som sker i de egna näten.

 

Expisoft och Xertified är först ut i branschen att erbjuda säker access och kommunikation för utrustning och individer med hjälp av en identitetsbaserad säkerhetslösning som fullt ut bygger på konceptet Zero Trust. Xertifieds XoT lösning fyller ett viktigt kvarvarande säkerhetsgap, det som handlar om att bara rätt personer, med oavvislig digital identitet och tydliga rättigheter, kan komma åt uppkopplad utrustning som är skyddad, oavsett sort, typ eller tillverkare. Expisofts stora erfarenhet
inom CA-teknologi, säkra hosting-lösningar och WFM (work-force-management) gör att samarbetet
kan erbjuda en totallösning för identitetsbaserad säkerhet för människor och maskiner.

 

Att IT-säkerhet blir allt mer kritiskt för företag, myndigheter och övriga organisationer blir allt tydligare.
Fokus skiftar nu från nätsäkerhet till att varje enhet som kopplas upp på nätet istället säkras fysiskt
och separat med en dedikerad säkerhetsfunktion. En hörnsten i denna förändring är digitala
identiteter, för såväl användare som utrustning, en förändringsresa som många redan har
uppmärksammat och börjar bereda väg för.

 

– Detta nära samarbete bygger på gemensamma kunskaper och insikter som är värdefulla för alla som är i behov av IT-säkerhet, med speciellt fokus på samhällskritisk infrastruktur, hälso- och sjukvård samt tillverkande industri. Tillsammans är vi i framkant när det handlar om digitalisering och säkerhet då vi möjliggör dedikerad accesskontroll med hjälp av bland annat zero trust och full kryptering, säger Martin Eriksson, VD på Xertified

 

– I takt med att digitaliseringen ökar och innefattar en allt större del av företags och organisationers
maskiner och produktionsutrustning ökar behoven av relevant IT säkerhetsteknik för att skydda både
människor och maskiner på ett bra sätt. Trovärdiga IT-säkerhetslösningar bygger på oavvisliga digitala identiteter, något som Expisoft levererar sedan länge till framför allt försvarsorganisationer och samhällskritisk infrastruktur, säger Stefan Gustafsson, VD på Expisoft.

 

Att IT-säkerhet blir allt mer kritiskt för företag, myndigheter och övriga organisationer blir allt tydligare. Fokus skiftar nu från nätsäkerhet till att varje enhet som kopplas upp på nätet istället säkras fysiskt och separat med en dedikerad säkerhetsfunktion. En hörnsten i denna förändring är digitala identiteter, för såväl användare som utrustning, en förändringsresa som många redan har uppmärksammat och börjar bereda väg för.

För mer information vänligen kontakta
Peter Bäck, Head of Sales and Operations Expisoft.
Tel: +46708604673
E-post: peter.back@expisoft.com

Martin Eriksson, VD Xertified.
Tel: 0707–999 328
E-post: martin.eriksson@xertified.com

Om Xertified
Xertified designar, utvecklar och bygger avancerade IoT säkerhetslösningar i Sverige runt varumärket XoT technology™. Bolaget startades 2019 och bygger på mer än 20 års erfarenhet inom säkerhet med fokus på PKI och certifikat. Xertified bygger egna produkter, både hård och mjukvarubaserade, och licensierar även XoT teknologin till partners, distributörer och utrustningstillverkare. www.xertified.com

Om Expisoft
Expisoft har levererat cybersäkerhetslösningar till den nordiska marknaden i mer än 15 år och tillhandahåller beprövade produkter och tjänster till försvarssektorn samt statliga och kommersiella organisationer. Med lösningar som IT-Bunker, PaaS och ExpiAccess hjälper vi kunder med digitala identitetslösningar för både människa och maskin, skyddar känslig information och säkerställer att företag och organisationer med säkerhetsklassning som täcker upp till den högsta skyddsklassen tryggt kan bedriva sin verksamhet. www.expisoft.se