Kategori: press

december 18, 2023 Amanda Rivas
AFRY och Expisoft ingår ett strategiskt samarbete som ska säkerställa en effektiv säkerhetslösning för kunder som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Samarbetet skapar ett starkt erbjudande för att höja säkerhetsnivån och förbättra skyddet för säkerhetskritiska och samhällsviktiga funktioner och infrastruktur. 

Expisoft har sedan tidigt 1990-tal banat väg för säkerhetsinnovation och står bakom en lång rad identifierings- och säkerhetsprodukter som följer svenska och europeiska standarder. Samarbetet mellan AFRY och Expisoft möjliggör en trygg säkerhetslösning från projektstart till ackreditering av ansvariga myndigheter inom säkerhetskänslig verksamhet såsom Försvarsmakten och Säkerhetspolisen (SÄPO).

─ Vi är mycket nöjda med att fördjupa samarbetet med AFRY. Deras expertis inom säkerhetsskydd och ackreditering tillsammans med våra produkter och teknologi är en perfekt match för att möta de ökande kraven på cybersäkerhet i Sverige, säger Lasse Larsson, VD för Expisoft.

Partnerskapet innebär att AFRY kommer att projektera och projektleda de säkerhetslösningar som Expisoft utvecklar. AFRYs expertis sträcker sig över fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet och personalsäkerhet. Denna expertis kommer nu att användas för att säkerställa att systemen inte bara är säkra från en teknisk synvinkel utan även uppfyller lagkrav och säkerhetsstandarder.

─ Vår kombinerade erfarenhet skapar en unik plattform för att effektivt möta och hantera de säkerhetsutmaningar som svenska organisationer står inför. Att arbeta tillsammans med Expisoft betyder att vi kan erbjuda en välbeprövad säkerhetslösning till våra kunder, vilket är avgörande i en alltmer digitaliserad värld, säger John Daniels, sektionschef nationell säkerhet på AFRY.

Samarbetet är betydelsefullt då både AFRY och Expisoft delar kundbas, som berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen och/eller NIS-direktivet. AFRY har erfarenhet av att ställa krav, designa, leda införande och utföra säkerhetsgranskningar, vilket kompletterar Expisofts säkra systemleveranser.

─ Detta samarbete innebär en samlad stark kompetensbas inom cybersäkerhet för Sverige, där avancerade säkerhetssystem och förbättrade affärsprocesser blir tillgängliga för sektorer såsom offentlig sektor, försvarsindustrin och privata företag, säger Gustav Sandberg, affärsenhetschef för Cyber Security på AFRY.

För mer information, välkommen att kontakta
Anna Mathilda Persson, PR Consultant

annamatilda.persson@holycomms.se
+46 72 222 34 24

 

Om AFRY

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. De har 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.https://afry.com/en

Expisoft är en etablerad aktör inom avancerade säkerhetslösningar, kända för sin expertis, kvalitativa produkter och tjänster. Företaget fortsätter att vara en pålitlig partner för organisationer i behov av digital säkerhet. https://www.expisoft.se/