Den nya säkerhetsskyddslagen

september 25, 2020

Behovet av IT-säkerhet i samhället är idag enormt stort och den nya säkerhetsskyddslagen innebär att fler aktörer på den civila sidan omfattas.

Sedan den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft under 2019 har området säkerhetsklassad information blivit mer aktuellt än någonsin. I den nya säkerhetsskyddslagen ställs mer omfattande krav på myndigheter och organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Bland annat finns det nya krav på att kartlägga och klassificera IT-system och information.

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

Vill du veta mer om den nya säkerhetsskyddslagen och hur Expisoft kan hjälpa er att uppnå en hög nivå av informationssäkerhet för att skydda er säkerhetskänslig verksamhet och information?

Läs mer här.

Kontakta oss.