NIS-direktivet är här

september 24, 2020

NIS-direktivet – uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av informationssäkerhet i era nätverk och informationssystem?

NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster och gäller redan. Organisationer måste själva undersöka om de berörs av NIS-regleringen.

Om din organisation berörs, ska ni uppnå en hög nivå av informationssäkerhet i era nätverk och informationssystem genom att arbeta systematiskt och riskbaserat med att införa säkerhetsåtgärder för att minska risken för avbrott i kontinuiteten, oönskad åtkomst samt brister i informationens riktighet.

Vill du veta mer om NIS-direktivet och hur Expisoft kan hjälpa er att uppnå en hög nivå av informationssäkerhet i era nätverk och informationssystem?

Läs mer här.