Expisoft köper TeleComputings CA-verksamhet

TeleComputing tog över Sopra Sterias IT-driftsavdelning i Sverige 2015. I köpet ingick även den av Steria utvecklade lösningen för att utfärda elektroniska identiteter.

Elektroniska identiteter (EID) används för att identifiera användare som loggar in på olika webbtjänster över Internet. Möjligheten för användare att logga in på sin bank på ett säkert sätt för att betala sina räkningar eller göra sin självdeklaration till skattekontoret elektroniskt är två vanliga exempel på hur vi använder EID, dvs elektroniska identiteter idag......

I takt med att fler och fler tjänster blir tillgängliga på nätet, så har behovet av att på ett säkert sätt identifiera användaren också ökat kraftigt. Idag används därför EID i många olika sammahang, allt från myndighetskontakter till betallösningar för kreditkort och för att identifiera anställda när de loggar in i sitt företags IT-system.

- Att utfärda elektroniska identiteter (EID) ligger inte i linje med TeleComputings strategi att vara en av Nordens ledande specialister på molntjänster och IT-drift. Därför är det helt naturligt att sälja den verksamheten till Expisoft AB säger Urban Berlinde.

Expisoft är ett svenskt mjukvarubolag med lång erfarenhet från att arbeta med IT-säkerhetsprodukter, EID/CA-tjänster, säkra arbetsplatser och från att leverera avancerade säkerhetslösningar till Försvarsmakten samt andra stora kunder inom både den privata och offentliga sektorn.

- Vi är väldigt glada för möjligheten att få köpa TeleComputings EID/CA-verksamhet, speciellt med tanke på att det faktiskt är vår personal som både utvecklat och driftat denna tjänst åt Steria. I och med att vi nu tar helhetsansvaret för tjänsten så ser vi att vi kan tillföra ytterligare mervärde till företag och kunder som använder elektroniska identiteter i sin verksamhet säger Stefan Gustafsson VD på Expisoft.

 

Om Expisoft

Expisoft är ett svenskt mjukvarubolag med spjutspetskompetens inom IT-säkerhets­området, speciellt inom PKI-området, CA-tjänster, elektroniska ID, digitala signaturer m.m. Expisoft har utvecklat säkerhetsprodukter och säkerhetslösningar under flera olika namn (Bull, Integris, Steria) sedan början av 1990-talet.
Expisofts affärsidé är att skydda företagets affärs- och verksamhets­kritiska information genom att avvärja interna/externa hot mot företagets datorarbetsplatser och servrar. Skyddet erhålls genom användandet av tekniskt avancerade säkerhets­lösningar som förutom att de erbjuder en hög säkerhet även är så enkla att använda att kunderna inte hindras i sitt arbete utan kan fokusera på sin kärnverksamhet.
För mer information se www.expisoft.se.

 

Om TeleComputing

TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska SMB-marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande och miljövänliga lösningar inom IT-drift, outsourcing, IT OnDemand, molntjänster och SaaS-tjänster (Software as a Service). Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- och verksamhetsspecialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. Koncernen har över 1 000 anställda på 9 orter i 4 länder och ca 1 300 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) som ISO14001 (miljö). För mer information se www.telecomputing.se.

 

För mer information, kontakta:

Stefan Gustafsson,
VD Expisoft AB
E-post:  stefan.gustafsson@www.expisoft.se , tel: +46 73 205 80 00

Urban Berlinde, VD TeleComputing Sweden AB
E-post:  urban.berlinde@telecomputing.se , tel: +46 708 965 027

 

earth-1