Designa ditt ideala säkerhetssystem

Skräddarsydd IT-infrastruktur som anpassas till din verksamhet oavsett bransch

Expisoft erbjuder anpassade IT-säkerhetslösningar för alla företag som kräver ett högt nivå av skydd. Välj mellan en rad olika driftskompatibla säkerhetsmoduler för att utveckla den perfekta lösningen för dina behov.

Varför du ska designa en skräddarsydd lösning med Expisoft:
icons8-combo-chart-96

Förfinad och beprövad analys

Våra cybersäkerhetsexperter hjälper dig att förstå dina behov för att öka säkerheten och regelefterlevnaden

icons8-parallel-workflow-96

Säkert arbetsflöde

Från digitala identiteter till logiskt och fysiskt åtskilda miljöer anpassade efter dina behov

icons8-amiable-96

Rätt information till rätt person

Med rollbaserad åtkomstkontroll kan du vara säker på att rätt person har tillgång till rätt information, vid rätt tidpunkt

icons8-toggl-app-96

Användarklara system

Automatiskt genererade plattformar med installerad programvara och färdiga roller utformade med högsta säkerhetsstandard