sakehet_1600

Den nya säkerhetsskyddslagen

Den nya säkerhetsskyddslagen, som började gälla den 1 april 2019, påverkar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. I lagen förtydligas bland annat att den inte enbart gäller myndigheter utan också företag.

Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden. Det kan till exempel vara verksamheter inom totalförsvaret, rättsväsendet, energi- eller vattenförsörjningen, telekommunikationer eller transportsektorn.

Varje myndighet och företag är huvudansvarigt för sitt eget säkerhetsskydd.

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda den information och de säkerhetskänsliga verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot och brott. Verksamheter som behöver säkerhetsskydd kan i sitt uppdrag behöva hantera uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Om dessa uppgifter röjs, förstörs eller ändras kan det inverka på Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskyddet finns reglerat i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.

Vad innebär säkerhetsskydd i praktiken?

I praktiken handlar det om förebyggande informationssäkerhetsarbete för att skydda säkerhetskänslig verksamhet och information/uppgifter.

De säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas in i fyra säkerhetsskyddsklasser, utifrån vilken skada för Sveriges säkerhet som kan uppstå om de röjs:

  • kvalificerat hemlig
  • hemlig
  • konfidentiell
  • begränsat hemlig

Vägledning i säkerhetsskydd - Informationssäkerhet

Informationssäkerhet 2020, Säpo

Vägledning i säkerhetsskydd - Säkerhetsanalys

Säkerhetsanalys, Säpo

 

Vad kan Expisoft hjälpa er med?

Expisofts högsäkerhetsprodukter och tjänster kan hjälpa er organisation att uppfylla kraven i den nya säkerhetsskyddslagen. Våra högsäkerhetsprodukter och tjänster är anpassade till kraven att hantera information inom alla säkerhetsskyddsklasser. Vi har lång erfarenhet av arbete med olika aktörer inom försvarssektorn som omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Förutom att säkerställa att information inte röjs för obehöriga, syftar också informationssäkerhetsarbetet till att säkerställa att informationen finns tillgänglig när den behövs. Expisofts system för säkra inloggningar och behörighetskontroll ser till att endast rätt person får tillgång till rätt information vid rätt tid.

Informationssäkerhetsarbetet ska även säkerställa att informationen inte kan förändras av obehöriga. Expisofts lösningar använder sig av kryptografiska funktioner och elektronisk signering för att uppfylla dessa krav.

Våra färdiga högsäkerhetsprodukter är snabba att implementera. Vi kan även skräddarsy säkerhetslösningar som passar just din organisation. Kontakta oss så hjälper vi välja den bästa lösningen enligt era behov.

Eliza Öberg 2020

Kontaktuppgifter:

Eliza Öberg

mob. 076-3141447

eliza.oberg@www.expisoft.se